... is inmiddels al 775 maal ondertekend!

Al decennia voeren leden van kabinetten en van de Tweede- en Eerste-Kamer campagne bij de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden. Dit ter ondersteuning van de leden van hun partijen die kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezing. Deze democratisch ongewenste beïnvloeding van de kiezers moet eindelijk eens afgelopen zijn.
Het gaat bij lokale verkiezingen om lokale zaken. Het is aan de kandidaat-raadsleden om duidelijk te maken waarvoor zij staan en wat zij, indien het zittende raadsleden zijn, in de afgelopen periode hebben gepresteerd. Daarbij kunnen zij in de campagne gebruik maken van allerlei media en activiteiten. De ondersteuning door leden van de Staten-Generaal en Kabinet zet, mede door de media aandacht die dat genereert, onafhankelijke lokale kandidaten op achterstand. Van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ kan dan geen sprake zijn in de berichtgeving en de voorlichting van kiezers.

Nico K.J. Wiggers, lokale partij Zuid Centraal te Arnhem
Fons Zinken, voorzitter VPPG